Rasa Opulskytė

Apie…

kontaktai: Rasa Opulskytė

Tyrinėjamos pavardės

 • Baltrušis (10) [Kauno apskr.]
 • Baranauskas (3) [Kuklių k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r., Vilniaus apskr.]
 • Gudelis (1) [Kuklių k., Kaltanėnų sen., Švenčionių r., Vilniaus apskr.]
 • Gužauskas (1) [Viekšniai, Akmenės r., Tryškiai, Šiauliai]
 • Opulskis (144) [Tirkšliai, Žemaitija]
 • Vaitkevičius (10) [Šakališkės k., Kaltanėnai, Švenčionių r., Vilniaus apskr.]
 • Vaitkus (4) [Šakališkės k., Kaltanėnai, Švenčionių r., Vilniaus apskr.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Kaltanėnų, Tryškių, Viekšnių parapijos; Šiauliai, Akmenės rajonas; Vilniaus apskritis; Žemaitija.

Erika Merkytė-Švarcienė

Apie…

kontaktai: Erika Merkytė-Švarcienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Bielovičius [Kauno m.]
 • Bilevičius [Kauno m.]
 • Drevininkaitis [Sintautų, Šakių r.]
 • Kazanavičius [Kriaunų, Rokiškio r.]
 • Merkys (125) [Skapiškio, Kupiškio r.]
 • Popelskis [Kauno m.]
 • Švarcas [Kauno m.]
 • Trapkevičius [Babtų, Kauno r.]
 • Trepkevičius [Babtų, Kauno r.]
 • Valiūnas [Rumšiškių, Dovainonių, Kaišiadorių r.]
 • Zigaitis (evangelikai liuteronai) [Gelgaudiškio, Šakių r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Babtų, Dovainių, Gelgaudiškio, Kriaunų, Rumšiškių, Sintautų, Skapiškio parapijos; Kauno miestas; Kaišiadorių, Kupiškio, Šakių rajonai.

Birutė Dijokaitė-Jagminienė

Apie…

kontaktai: Birutė Dijokaitė-Jagminienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Dijokas [Antalieptė, Zarasų r.]
 • Gaigalas [Antalieptė, Zarasų r.]
 • Janutis [Radviliškio r.]
 • Jasinskas [Šiaulių apskr.]
 • Krikščiūnas [Radviliškio r.]
 • Kušlys [Pakalniškiai, Šiaulių apskr.]
 • Leipus [Antalieptė, Zarasų r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Radviliškio, Zarasų rajonai; Šiaulių apskritis.

Daiva Jakubonienė

Apie…

kontaktai: Daiva Jakubonienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Bredulis (Jadvyga – mano tėvo močiutė, mamos mama) [Radviliškis]
 • Dedonis (Kazys, g. 1883 – mano tėvo senelis, tėvo tėvas) [Padvarniai, netoli Alantos]
 • Lasys (Veronika, g. 1887 – mano tėvo močiutė, tėvo mama) []
 • Padvaiskas (mamos tėvo giminė) [Ukmergės r.]
 • Purlys (Secilija? – mamos močiutė, mamos mama) [Ukmergės r.]
 • Strockis (Karolis – mamos senelis, mamos tėvas (italas, lyg Carlo Strozzi, manoma, kad giminė liko nuo Napoleono laikų)) [Lyduokiai, Ukmergės r.]
 • Valentinavičius (Vladas – mano tėvo senelis, mamos tėvas) [Panevėžio apskritis, Rečkai]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Alantos, Lyduokių parapijos; Radviliškio, Ukmergės rajonai; Panevėžio apskritis.

Kalanta

Ieškau savo tetos Malvinos, o gal Marijos Dvareckienės (Kalantaitės), gimusios Alytaus valsč., Varėnos r. Milioniškės kaime, išvykusios į Argentiną. Iki karo ji atvažiuodavo pasisvečiuoti į Lietuvą. Taip pat ieškau dėdienės Agotos Kalantienės. Gal kas nors turite apie juos žinių?

Mindaugas Baltuška

Apie…

kontaktai: Mindaugas Baltuška

Tyrinėjamos pavardės

 • Baltuška (Didelė duomenų bazė.) [Svėdasų p.: Kunigiškiai, Juodonys, Rokiškis ir kt.]
 • Baronas (Marijona Baronaitė (g. ~1780-1810) ištekėjo už Jurgio Baltuškos. Ji galėjo būti iš kitos parapijos. Kol kas radau tik jų vaikų (7) gimimo įrašus.) [Svėdasų: Kunigiškiai, Juodonys]
 • Baublys (Įrašuose kaitaliojasi pavardė: Bublys – Baublys – Bublys.) [Svėdasų p.: Svėdasai]
 • Bublys (Įrašuose kaitaliojasi pavardė: Bublys – Baublys – Bublys.) [Svėdasų p.: Svėdasai]
 • Buika (Gali būti ryšių su gyvenusiais Vilniuje, Utenos apskrityje ir kt.) [Rokiškio p.: Kalneliškiai, Bulvėniškės]
 • Čižikas [Baltriškės p., Vajasiškių p., Salako p.: Subatiškės, Degučiai ir kt.]
 • Girulis [Utenos apskr.]
 • Indriūnas [Svėdasų p.]
 • Ivanauskas [Zarasų r.]
 • Jagas [Kamajų p.]
 • Jankauskas (1912 metais lietuvaitė Ona Jankauskaitė ištekėjo RK Šv. Klemenso bažnyčioje Odesoje. 1921 metais grįžo ir apsigyveno Subatiškių kaime. Netoli, Salake buvo giminių. Galbūt ten gyveno tėvai ir sesuo, o gal tik tolimesni giminės. Šeimos sudėtis ir gimtinė nežinoma.) [{kaimas Lietuvoje}, Odesa, Zarasų r.: Subatiškės, Salakas ir kt.]
 • Kiškis (Grasilda Kiškytė, Kazimiero (g. 1853) ir jos sesuo Teresė (g. 1861) ištekėjo už Buikų ir buvo iš Kamajų apskrities. 1895 m. Kamajų apskrities surašyme minima tik viena Kiškių šeimą Kamajų apskrityje. Jie gyveno Dimitriškėlių viensėdyje.) [Kamajų p., Dimitrėliškių viensėdis(?) ir Rokiškio p.: Kalneliškiai kt.]
 • Lebeda (Tekstuose rašoma “из Лебедовскихь”.) [Rokiškio p., Obelių p., Latvija: Aknysta(?)]
 • Lebedis (Tekstuose rašoma “из Лебедовскихь”.) [Rokiškio p., Obelių p., Latvija: Aknysta(?)]
 • Meilus [Rokiškio p.]
 • Mišeikis [Svėdasų p.]
 • Peškaitis [Zarasų r.]
 • Ramanauskas [Rokiškio p., Kamajų p. ir kt.]
 • Šutas [Rokiškio r.: Strepeikiai, Kamajų p., Zarasų r.: Dusetai, Sartai ir kt.]
 • Tebeliškis [Rokiškio r.: Kamajai, Salos, Panemunėlis]
 • Tebelškis (Nerandu Uršulės Tebelškytės (Zunkienės) (1845-1935) gimtinės ir šeimos. Pirmas jos vaikas santuokoje su Antanu Zunka gimė Urbaniškių palivarke (priklausė Svėdasų dvarui), kuomet sutuoktiniai gyveno Skrebiškėse. Vėlesni du vaikai gimė Panemunėlyje. Zunka greičiausiai nuo Obelių, tai tikėtina, kad šiose vietose buvo Tebelškių. 1895 m. surašymo duomenimis Kamajų valsčiuje Tebelškiai negyveno (arba nebegyveno).) [Rokiškio r.: Kamajai, Salos, Panemunėlis]
 • Vrubliauskas (Gali būti XVIII a. pab. XIX a. pr. atsikėlę nuo Pandėlio.) [Rokiškis, ?]
 • Zunka [Kamajų p.: Skrebiškės; Rokiškio p.: Panemunėlis, Rokiškis; Lukštų p.: Cipriškis; Obelių p.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Baltriškių, Dusetų, Kamajų, Lukštų, Obelių, Panemunėlio, Rokiškio, Salako, Salų, Svėdasų, Vajasiškio ir aplinkinės parapijos.
Rokiškio, Zarasų rajonai, Utenos apskritis. Latvijoje (Aknysta) bei Ukrainoje (Odesa).

Milda Gudžiūnienė

Apie…

kontaktai: Milda Gudžiūnienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Ananka [Vilkija, Čekiskė, Kauno r.]
 • Jurkšaitis [Šakių r.]
 • Vaitkus [Vilkija, Čekiskė, Kauno r.]
 • Virpša [Šakių r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Čekiškės, Vilkijos parapijos; Kauno r.

Osvaldas Guokas

Apie…

kontaktai: Osvaldas Guokas

Tyrinėjamos pavardės

 • Gokas [Smilgių]
 • Guokas [Smilgių]
 • Jasilionis [Smilgių]
 • Jurgaitis [Pakruojo]
 • Kačinskas [Smilgių]
 • Kulšė [Klovainių]
 • Levindravičius [Pakruojo]
 • Povilaitis [Smilgių]
 • Ragulskis [Klovainių]
 • Remeika [Klovainių, Rozalimo]
 • Savickas [Smilgių]
 • Šukys [Smilgių]
 • Vasiliauskas [Smilgių]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Klovainių, Pakruojo, Rozalimo, Smilgių parapijos.

Sandra Pukinskytė

Apie…

kontaktai: Sandra Pukinskytė

Tyrinėjamos pavardės

 • Bartaševičius (*) []
 • Bartoševičius (*) []
 • Bartuševičius (*) []
 • Dovčiaskis (*) []
 • Eimontas [Tirkšlių]
 • Gintilas (*) []
 • Liupšys [Tirkšlių]
 • Pukinskis [Tirkšlių]
 • Žulpa [Tirkšlių]

——
(*) paieškos arealas: Liepoja, Žiemgala, Tirkšlių parapija, Šiaulių valsčius, Kauno gubernija (radau Kurtuvėnų parapijoje, dar tyrinėju kitas, nes randu pavienes medžio atšakas, tačiau neradau tų, kurie tas atšakas susietų), Vilkijos k., Kauno gubernija (Vilkijos parapija), Gaurylių k.

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Kurtuvėnų, Tirkšlių, Vilkijos parapijos; Šiaulių valsčius; Kauno gubernija; Liepoja; Žiemgala.

Zaleskis

Juozapas Zaleskis, apytikslė gimimo data 1890 m., Kėdainiai, Aristavos kaimas. Tuometinis milicininkas, brolis gali būti miškinis. Šeima sušaudyta ir padegta (sūnus ir dukra). Likęs gyvas milicininkas Vytautas Zaleskis, gyvenęs Kėdainiuose su pamote Stefanija Zalagenaite Zaleskiene.

Stasys Velykis

Apie…

kontaktai: Stasys Velykis

Tyrinėjamos pavardės

 • Augustauskas [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Bačanskas (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis, Kruopių p. Albrechtavo dv., Pasvalio p. Palėvenės dv.) [Joniškėlio ir aplink]
 • Balzaravičius (Daičiūnai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Balzarevičius (Daičiūnai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Budginas [Žemaitija]
 • Burkus (Noriai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Butminas [Viekšnalių ir kitur, Žemaitija]
 • Dimžlys [Saločių]
 • Dovidavičius [Vaškų, Saločių ir aplink]
 • Giedraitis [Pasvalio ir aplink]
 • Ginaitis (Pasvalio p. Rojūnų bajorkaimis) [Pasvalio ir aplink]
 • Gineitas (Pasvalio p. Rojūnų bajorkaimis) [Pasvalio ir aplink]
 • Giniotis (Pasvalio p. Rojūnų bajorkaimis) [Pasvalio ir aplink]
 • Grubliauskas (Gyveno Janapolės p. Kuršų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Grubliauskis (Gyveno Janapolės p. Kuršų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Holst (19 a. pradžioje gyveno Joniškėlio parapijoje Smilgiškių palivarke) [Joniškėlio ir, galbūt, Kuršo gubernija]
 • Jagminas [Žemaitija]
 • Jamontas [Žemaitija]
 • Jankauskas (Gyveno Janapolės p. Sėbų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Jankauskis (Gyveno Janapolės p. Sėbų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Jasėnas (Nečioniai, Nemeikšiūnai, Noriai, Leveikoniai, Velžiai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Jogminas [Žemaitija]
 • Jomantas [Žemaitija]
 • Karyzna (Kuryzna) (Pasvalio p. Žadeikių dv., Šimonių dv.) [Šiaurinė Lietuva ir kitur]
 • Kaškelis (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Kirka (Linkmenų p. Mineiškiemis) [Linkmenų ir aplink]
 • Komža [Janapolės ir aplink]
 • Krepulevičius [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Kumža [Janapolės ir aplink]
 • Kuzelis (Linkmenų p. Mineiškiemis) [Linkmenų ir aplink]
 • Labalaukis (Noriai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Leparskis (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Joniškėlio ir aplink]
 • Lileikis (Gyveno Janapolės p. Kuršų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Linka (Saudogala, Namišiai ir kitur) [Saločių]
 • Makaris (Gyveno Pavandenės p. Kalniškių kaime) [Pavandenės ir aplink]
 • Marcinkevičius (Pasvalio p. Dembiškių palivarkas) [Pasvalio ir aplink]
 • Mikšiūnas [Saločių]
 • Mitrikas [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Morkūnas (Telžiai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Paliulis [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Pelegrimas (Saudogala) [Saločių]
 • Petrikonis (Nemeikšiūnai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Petruoka (Noriai) [Saločių]
 • Puzinas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Radzišauskas (Radziszewski) [Šiaurinė Lietuva]
 • Radžius [Žemaitija]
 • Rakickis [Šiaurinė Lietuva]
 • Rukas [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Sabanskis (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Joniškėlio ir aplink]
 • Sartorius (Sartorijus) (19 a. pradžioje Joniškėlio parapijoje turėjo Smilgiškių dvarą, Prūsijos k. vėliavininkas) [Joniškėlio ir, galbūt, Kuršo gubernija]
 • Simonaitis (Bejėnai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Stakauskas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Straševičius [Šiaurinė Lietuva]
 • Šilingas (Pasvalio p. Žadeikių dv., Šimonių dv., Joniškėlio p. Saboniai) [Šiaurinė Lietuva ir kitur]
 • Tamošauskas (Gyveno Janapolėje) [Janapolės ir aplink]
 • Tamošauskis (Gyveno Janapolėje) [Janapolės ir aplink]
 • Vaicekauskas (Waiciechowski) (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Pašvitinio, Smilgių, Joniškėlio ir aplink]
 • Vaičeliūnas (Majeliai, Nemeikšiūnai, Noriai ir kitur) [Vaškų, Saločių ir aplink]
 • Vaivada [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Vališiūnas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Valušiūnas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Zaleskis (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Joniškėlio ir aplink]
 • Žickis (Gyveno Pavandenės p. Kalniškių kaime) [Pavandenės ir aplink]
 • Žickus (Gyveno Pavandenės p. Kalniškių kaime) [Pavandenės ir aplink]
 • Žukauskas (Žukowski) (Maždaug nuo 1849 m. gyveno Joniškėlio parapijoje) [Joniškėlio ir nežinoma]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Janapolės, Joniškėlio, Linkmenų, Pasvalio, Pašvitinio, Pavandenės, Saločių, Smilgių, Vaškų, Viekšnalių ir aplinkinės parapijos; Šiaurinės Lietuvos ir Žemaitijos regionai; Kuršo gubernija.

Margarita Endriuškaitė

Apie…

kontaktai: Margarita Endriuškaitė

Tyrinėjamos pavardės

 • Andriuška [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Dekontas [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Endriuška [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Indriuška [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Poškys [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Retkus [Salantų ir aplink, Kretingos r.]
 • Statkus [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Šemeta [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Šlioža [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Vaškys [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Žuolys [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Žvinklys [Šačių ir aplink, Skuodo r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Mosėdžio, Salantų, Šačių ir aplinkinės parapijos, Skuodo rajonas.