4 thoughts on “Darbutai

 1. Algirdas

  Bonifacijus Bakštys ir Ona Derbutavičiūtė 1885.08.10 Pavandenėje buvo mano tėvo Adomo krikšto tėvai

  • Juozas Darbutas

   Kokia Adomo pavardė? Kas jo tėvas ir vaikai? Gal Pavyks nustatyti giminystę su Ona Derbutavičiute ( liet. Derbutaite)

   • Algirdas

    Mano tėvas Adomas Borsteika. Jo tėvas(mano senelis) Martinas ir motina(mano senelė) Juzefa Choromanskytė. Jų santuokos įrašų iki šiol nepavyko rasti. Jie susilaukė, kiek man žinoma, keturias dukteris ir tris sūnus(t.t. ir mano tėvas):
    1. Adomas – 1885.08.10(kr. tėvai – Bonifacijus Bakštys su Ona Derbutaite);
    2. Teofilė(vad. Tavosė) – neradau metrikų įrašo;
    3. Zofija – 1888.07.11(kr. tėvai – Teofilis Borsteika su Zofija Derbutaite);
    4. Benedikta – 1891.06.16(kr. tėvai – Antonis Martinkus su Juozo Danilevičiaus žm. Eleonora);
    5. Vincentas – 1893.08.01(kr. tėvai – Vincentas Bud… su Vincento Norbuto žm. Ona);
    6. Bronislavas – 1895.02.07(kr. tėvai – Stanislovas Česnavičius su Andriaus Derbuto žm. Marcele);
    7. Stanislava – 1896.08.10(kr. tėvai – Jonas Bagočius su Andriaus Derbuto žm. Marcele).

    • Juozas Darbutas

     Andriejaus Darbuto proanūkė Stefanija Darbutaitė Grigalinienė kartu su manimi dirbanti prie Darbutų giminės medžio, rašo:
     Kantaučių bažnyčios 1860 – 1870 m. gimimo metrikų knygos 54 psl. 52 įraše įrašyta, kad 1863-10-30 gimė duktė Ona bajorų Andriejaus ir Marcelės Bagdonavičiutės Derbutų šeimoje. Aš: ji krikštijo Adomą Borsteiką. Vėliau ji ištekėjo Pavandenės bažnyčios 1875 – 1900 m. santuokos metrikų knygos 96 psl. įrašyta, kad 1887-02-15 susituokė valstietis Tadeušas Lileikis 25 m. su bajoraite Ona Derbutaite 28 m.

     Zofiją Borsteikaitę krikštijusi kita Andriejaus dukra Zofija Darbutaitė, gimė1867-06-18 gimė duktė Zofija bajorų Andrėjaus ir Marcelės Bagdonavičiutės Derbutų šeimoje. pakrikštyta Kantaučių bažnyčioje.
     1891-10-21 bajoraite Zofija – Ščerbauskienė – Šimkienė Derbutaite 22 m. susituokė su našliu valstietičiu Juozapas Čerbauskas 29 m.

     Bronislovo ir Stanislavos krikštatmotė buvo bajorienė Marcelė Darbutienė. Pavandenės bažnyčios santuokų metrikų knygos 94 psl. 9 įraše užrašyta, kad 1861-02-15 susituokė 25 m. bajoras našlys Andrėjus Derbutas iš Šaltiškių, Kantaučių parapija su 21 m. valstiete Marcelė Bagdonavičiute iš Miestalio kaimo, Pavandenės parapija. Pavandenės bažnyčios 1910 – 1920 m. mirties metrikų knygos 109 psl. 21 įraše užrašyta: 1919 10-28 mirė Varnių valsčiaus valstietė Marijancelė Bagdonavičiutė Derbutienė. Paliko našliu vyrą Andrėjų Derbutą, sūnus: Feliksą, Julijoną, Stanislovą, Vladislovą, Juozapą, dukteris: Sofiją ir Marcijoną.
     Klausimas: vaikus krikštijo bet kol kas nematau, kad būtų susigiminiavę?

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *