Labanauskas

Domiuosi pavardės Labanauskas genealogija. Gal ją esate sutikę savo tyrinėjimuose?
Būsiu dėkingas už bet kokią informaciją.

Kalanta

Ieškau savo tetos Malvinos, o gal Marijos Dvareckienės (Kalantaitės), gimusios Alytaus valsč., Varėnos r. Milioniškės kaime, išvykusios į Argentiną. Iki karo ji atvažiuodavo pasisvečiuoti į Lietuvą. Taip pat ieškau dėdienės Agotos Kalantienės. Gal kas nors turite apie juos žinių?

Zaleskis

Juozapas Zaleskis, apytikslė gimimo data 1890 m., Kėdainiai, Aristavos kaimas. Tuometinis milicininkas, brolis gali būti miškinis. Šeima sušaudyta ir padegta (sūnus ir dukra). Likęs gyvas milicininkas Vytautas Zaleskis, gyvenęs Kėdainiuose su pamote Stefanija Zalagenaite Zaleskiene.

Berndorfai

Ieškau duomenų apie savo protėvius Vištyčio vokiečius kolonistus Berndorfus ir Hauchvicus. Prosenelis Hauchvicas buvo 19 a. pabaigoje Vištyčio žandarmerijos viršininkas. Gal yra kokių duomenų vokiečių bendruomenės archyvuose? Gal liuteronų parapijos knygose?

Marozas

Ieškau protėvių:
– savo senelio Marozo Pranciškaus (1863-1946 m., palaidotas Kėdainių r. Paberžės kapinėse). Senelis buvo vestuvių muzikantas. Buvo sudaręs kaimo muzikantų kapelą.
– senelio seserų palikuonių: Švėgždienės (Marozaitės) – Truskava, Gėrikienės (Marozaitės), Račienės (Marozaitė).
Orientyrai: Paberžė, Miegėnai, Lažai, Surviliškis, Kalnaberžė, Šventybrastis.

Giniatas

Ieškau senelio Giniato Prano ir Barkauskaites Zofijos santuokos sutarties duomenų. Galima data XX a.pradžia.

Vaitkus

Ieškau duomenų apie Kostą Vaitkų, Felikso, iš Betygalos seniūnijos Armonų kaimo. Gimusio apie 1914 m., mirusio apie 1946 m. Tai mano močiutės tėtis, bet jis mirė prieš mano močiutės gimimą. Todėl norėtųsi sužinoti kažką apie jį ir jo šeimą.

Misikas

Domimės pavardės ir šeimos geneologija. Aš gimiau Radviliškyje, kaip ir mano tėvas (Algirdas Vaclovas Misikas, gimė 1942 m.). Jo tėvas Petras Misikas gimė Rusijoje 1917 m. (galbūt Leningrade), o Petro tėvas (Antanas Misikas) buvo iš Lietuvos paimtas į Rusijos kariuomenę rekrūtas ir Rusijoje vedė lietuvę. Norime atsekti ankstesnę kilmę.

Rudminas

Nikodemas Rudminas (1879-1962) from Vainutas, in Šilutė, was my grandfather, and Povilas Rudminas was his father. We seek information about that family. Who was the spouse of Povilas, and what were his parents’ names?

Roličius

Ieškau Roličių giminės šaknų iki 1816 m. (visi, kas gimę iki 1816 m). Ieškoma, kur gimė Petras Roličius (apie 1816 m.), 1837 m. susituokė su Marijona Leonavičiūte (ar pan.). Tėvai: Jonas Roličius ir Marijona Steponavičiūtė (ar pan.).