Saliamonaite

Ieškau senelės Antaninos (Vaitkevičiūtės) Saliamonaitės-Narščiuvienės 1888-1962 m. gimimo metrikų, santuokos akto (vyras Simonas Narščius 1886-1961).

Drakšai

Ieškau Ignaco Drakšo ir Marijonos Drakšienės (Arlauskaitės, g. 1870) tėvų bei palikuonių. Domiuosi šios giminės genealogija.

Svetkovskis

Sveiki,

ieškau giminaičių iš senelio pusės. Senelis Aleksas Svetkovskis gimė 1934-08-04 Maslauskiškės kaime (Betygala, Raseinių r.).

Grigorevičius

Ieškau savo mamos senelio Stasio Grigorevičiaus, kuris buvo gimęes maždaug 1900 metais Raseiniuose, o apie 1963 – 1966 m. išsvyko į Kanadąa ir ten liko. Daugiau apie jį jokių žinių nebuvo. Turėjo sūnų vardu Pranas Grigorevičius, gyveno Raseinių r. Bralinskių k.

Pranckevičius

My grandfather Antanas Pranckevicius was from Vilnius born in 1894. He had two sisters I don’t know their names. Any information is helpful.

Butkus

Sveiki,
mano mama buvo Butkutė, senelis Matas (Mataušas) Butkus nuo Kėdainių r., Meironiškėlių k.(dingo be žinios arba žuvo kare?).
Žinau, kad turėjo brolių ir seserų. Butkų pavardė populiari, bet gal kas riša šias pavardes? 🙂
Jei atsiliepsite, būsiu dėkinga. Geros dienos.

Labanauskas

Domiuosi pavardės Labanauskas genealogija. Gal ją esate sutikę savo tyrinėjimuose?
Būsiu dėkingas už bet kokią informaciją.

Kalanta

Ieškau savo tetos Malvinos, o gal Marijos Dvareckienės (Kalantaitės), gimusios Alytaus valsč., Varėnos r. Milioniškės kaime, išvykusios į Argentiną. Iki karo ji atvažiuodavo pasisvečiuoti į Lietuvą. Taip pat ieškau dėdienės Agotos Kalantienės. Gal kas nors turite apie juos žinių?

Zaleskis

Juozapas Zaleskis, apytikslė gimimo data 1890 m., Kėdainiai, Aristavos kaimas. Tuometinis milicininkas, brolis gali būti miškinis. Šeima sušaudyta ir padegta (sūnus ir dukra). Likęs gyvas milicininkas Vytautas Zaleskis, gyvenęs Kėdainiuose su pamote Stefanija Zalagenaite Zaleskiene.

Berndorfai

Ieškau duomenų apie savo protėvius Vištyčio vokiečius kolonistus Berndorfus ir Hauchvicus. Prosenelis Hauchvicas buvo 19 a. pabaigoje Vištyčio žandarmerijos viršininkas. Gal yra kokių duomenų vokiečių bendruomenės archyvuose? Gal liuteronų parapijos knygose?

Marozas

Ieškau protėvių:
– savo senelio Marozo Pranciškaus (1863-1946 m., palaidotas Kėdainių r. Paberžės kapinėse). Senelis buvo vestuvių muzikantas. Buvo sudaręs kaimo muzikantų kapelą.
– senelio seserų palikuonių: Švėgždienės (Marozaitės) – Truskava, Gėrikienės (Marozaitės), Račienės (Marozaitė).
Orientyrai: Paberžė, Miegėnai, Lažai, Surviliškis, Kalnaberžė, Šventybrastis.

Giniatas

Ieškau senelio Giniato Prano ir Barkauskaites Zofijos santuokos sutarties duomenų. Galima data XX a.pradžia.