Daiva Jakubonienė

Apie…

kontaktai: Daiva Jakubonienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Bredulis (Jadvyga – mano tėvo močiutė, mamos mama) [Radviliškis]
 • Dedonis (Kazys, g. 1883 – mano tėvo senelis, tėvo tėvas) [Padvarniai, netoli Alantos]
 • Lasys (Veronika, g. 1887 – mano tėvo močiutė, tėvo mama) []
 • Padvaiskas (mamos tėvo giminė) [Ukmergės r.]
 • Purlys (Secilija? – mamos močiutė, mamos mama) [Ukmergės r.]
 • Strockis (Karolis – mamos senelis, mamos tėvas (italas, lyg Carlo Strozzi, manoma, kad giminė liko nuo Napoleono laikų)) [Lyduokiai, Ukmergės r.]
 • Valentinavičius (Vladas – mano tėvo senelis, mamos tėvas) [Panevėžio apskritis, Rečkai]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Alantos, Lyduokių parapijos; Radviliškio, Ukmergės rajonai; Panevėžio apskritis.

Mindaugas Baltuška

Apie…

kontaktai: Mindaugas Baltuška

Tyrinėjamos pavardės

 • Baltuška (Didelė duomenų bazė.) [Svėdasų p.: Kunigiškiai, Juodonys, Rokiškis ir kt.]
 • Baronas (Marijona Baronaitė (g. ~1780-1810) ištekėjo už Jurgio Baltuškos. Ji galėjo būti iš kitos parapijos. Kol kas radau tik jų vaikų (7) gimimo įrašus.) [Svėdasų: Kunigiškiai, Juodonys]
 • Baublys (Įrašuose kaitaliojasi pavardė: Bublys – Baublys – Bublys.) [Svėdasų p.: Svėdasai]
 • Bublys (Įrašuose kaitaliojasi pavardė: Bublys – Baublys – Bublys.) [Svėdasų p.: Svėdasai]
 • Buika (Gali būti ryšių su gyvenusiais Vilniuje, Utenos apskrityje ir kt.) [Rokiškio p.: Kalneliškiai, Bulvėniškės]
 • Čižikas [Baltriškės p., Vajasiškių p., Salako p.: Subatiškės, Degučiai ir kt.]
 • Girulis [Utenos apskr.]
 • Indriūnas [Svėdasų p.]
 • Ivanauskas [Zarasų r.]
 • Jagas [Kamajų p.]
 • Jankauskas (1912 metais lietuvaitė Ona Jankauskaitė ištekėjo RK Šv. Klemenso bažnyčioje Odesoje. 1921 metais grįžo ir apsigyveno Subatiškių kaime. Netoli, Salake buvo giminių. Galbūt ten gyveno tėvai ir sesuo, o gal tik tolimesni giminės. Šeimos sudėtis ir gimtinė nežinoma.) [{kaimas Lietuvoje}, Odesa, Zarasų r.: Subatiškės, Salakas ir kt.]
 • Kiškis (Grasilda Kiškytė, Kazimiero (g. 1853) ir jos sesuo Teresė (g. 1861) ištekėjo už Buikų ir buvo iš Kamajų apskrities. 1895 m. Kamajų apskrities surašyme minima tik viena Kiškių šeimą Kamajų apskrityje. Jie gyveno Dimitriškėlių viensėdyje.) [Kamajų p., Dimitrėliškių viensėdis(?) ir Rokiškio p.: Kalneliškiai kt.]
 • Lebeda (Tekstuose rašoma “из Лебедовскихь”.) [Rokiškio p., Obelių p., Latvija: Aknysta(?)]
 • Lebedis (Tekstuose rašoma “из Лебедовскихь”.) [Rokiškio p., Obelių p., Latvija: Aknysta(?)]
 • Meilus [Rokiškio p.]
 • Mišeikis [Svėdasų p.]
 • Peškaitis [Zarasų r.]
 • Ramanauskas [Rokiškio p., Kamajų p. ir kt.]
 • Šutas [Rokiškio r.: Strepeikiai, Kamajų p., Zarasų r.: Dusetai, Sartai ir kt.]
 • Tebeliškis [Rokiškio r.: Kamajai, Salos, Panemunėlis]
 • Tebelškis (Nerandu Uršulės Tebelškytės (Zunkienės) (1845-1935) gimtinės ir šeimos. Pirmas jos vaikas santuokoje su Antanu Zunka gimė Urbaniškių palivarke (priklausė Svėdasų dvarui), kuomet sutuoktiniai gyveno Skrebiškėse. Vėlesni du vaikai gimė Panemunėlyje. Zunka greičiausiai nuo Obelių, tai tikėtina, kad šiose vietose buvo Tebelškių. 1895 m. surašymo duomenimis Kamajų valsčiuje Tebelškiai negyveno (arba nebegyveno).) [Rokiškio r.: Kamajai, Salos, Panemunėlis]
 • Vrubliauskas (Gali būti XVIII a. pab. XIX a. pr. atsikėlę nuo Pandėlio.) [Rokiškis, ?]
 • Zunka [Kamajų p.: Skrebiškės; Rokiškio p.: Panemunėlis, Rokiškis; Lukštų p.: Cipriškis; Obelių p.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Baltriškių, Dusetų, Kamajų, Lukštų, Obelių, Panemunėlio, Rokiškio, Salako, Salų, Svėdasų, Vajasiškio ir aplinkinės parapijos.
Rokiškio, Zarasų rajonai, Utenos apskritis. Latvijoje (Aknysta) bei Ukrainoje (Odesa).

Milda Gudžiūnienė

Apie…

kontaktai: Milda Gudžiūnienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Ananka [Vilkija, Čekiskė, Kauno r.]
 • Jurkšaitis [Šakių r.]
 • Vaitkus [Vilkija, Čekiskė, Kauno r.]
 • Virpša [Šakių r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Čekiškės, Vilkijos parapijos; Kauno r.

Osvaldas Guokas

Apie…

kontaktai: Osvaldas Guokas

Tyrinėjamos pavardės

 • Gokas [Smilgių]
 • Guokas [Smilgių]
 • Jasilionis [Smilgių]
 • Jurgaitis [Pakruojo]
 • Kačinskas [Smilgių]
 • Kulšė [Klovainių]
 • Levindravičius [Pakruojo]
 • Povilaitis [Smilgių]
 • Ragulskis [Klovainių]
 • Remeika [Klovainių, Rozalimo]
 • Savickas [Smilgių]
 • Šukys [Smilgių]
 • Vasiliauskas [Smilgių]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Klovainių, Pakruojo, Rozalimo, Smilgių parapijos.

Sandra Pukinskytė

Apie…

kontaktai: Sandra Pukinskytė

Tyrinėjamos pavardės

 • Bartaševičius (*) []
 • Bartoševičius (*) []
 • Bartuševičius (*) []
 • Dovčiaskis (*) []
 • Eimontas [Tirkšlių]
 • Gintilas (*) []
 • Liupšys [Tirkšlių]
 • Pukinskis [Tirkšlių]
 • Žulpa [Tirkšlių]

——
(*) paieškos arealas: Liepoja, Žiemgala, Tirkšlių parapija, Šiaulių valsčius, Kauno gubernija (radau Kurtuvėnų parapijoje, dar tyrinėju kitas, nes randu pavienes medžio atšakas, tačiau neradau tų, kurie tas atšakas susietų), Vilkijos k., Kauno gubernija (Vilkijos parapija), Gaurylių k.

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Kurtuvėnų, Tirkšlių, Vilkijos parapijos; Šiaulių valsčius; Kauno gubernija; Liepoja; Žiemgala.

Stasys Velykis

Apie…

kontaktai: Stasys Velykis

Tyrinėjamos pavardės

 • Augustauskas [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Bačanskas (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis, Kruopių p. Albrechtavo dv., Pasvalio p. Palėvenės dv.) [Joniškėlio ir aplink]
 • Balzaravičius (Daičiūnai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Balzarevičius (Daičiūnai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Budginas [Žemaitija]
 • Burkus (Noriai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Butminas [Viekšnalių ir kitur, Žemaitija]
 • Dimžlys [Saločių]
 • Dovidavičius [Vaškų, Saločių ir aplink]
 • Giedraitis [Pasvalio ir aplink]
 • Ginaitis (Pasvalio p. Rojūnų bajorkaimis) [Pasvalio ir aplink]
 • Gineitas (Pasvalio p. Rojūnų bajorkaimis) [Pasvalio ir aplink]
 • Giniotis (Pasvalio p. Rojūnų bajorkaimis) [Pasvalio ir aplink]
 • Grubliauskas (Gyveno Janapolės p. Kuršų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Grubliauskis (Gyveno Janapolės p. Kuršų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Holst (19 a. pradžioje gyveno Joniškėlio parapijoje Smilgiškių palivarke) [Joniškėlio ir, galbūt, Kuršo gubernija]
 • Jagminas [Žemaitija]
 • Jamontas [Žemaitija]
 • Jankauskas (Gyveno Janapolės p. Sėbų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Jankauskis (Gyveno Janapolės p. Sėbų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Jasėnas (Nečioniai, Nemeikšiūnai, Noriai, Leveikoniai, Velžiai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Jogminas [Žemaitija]
 • Jomantas [Žemaitija]
 • Karyzna (Kuryzna) (Pasvalio p. Žadeikių dv., Šimonių dv.) [Šiaurinė Lietuva ir kitur]
 • Kaškelis (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Kirka (Linkmenų p. Mineiškiemis) [Linkmenų ir aplink]
 • Komža [Janapolės ir aplink]
 • Krepulevičius [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Kumža [Janapolės ir aplink]
 • Kuzelis (Linkmenų p. Mineiškiemis) [Linkmenų ir aplink]
 • Labalaukis (Noriai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Leparskis (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Joniškėlio ir aplink]
 • Lileikis (Gyveno Janapolės p. Kuršų kaime) [Janapolės ir aplink]
 • Linka (Saudogala, Namišiai ir kitur) [Saločių]
 • Makaris (Gyveno Pavandenės p. Kalniškių kaime) [Pavandenės ir aplink]
 • Marcinkevičius (Pasvalio p. Dembiškių palivarkas) [Pasvalio ir aplink]
 • Mikšiūnas [Saločių]
 • Mitrikas [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Morkūnas (Telžiai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Paliulis [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Pelegrimas (Saudogala) [Saločių]
 • Petrikonis (Nemeikšiūnai ir kitur) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Petruoka (Noriai) [Saločių]
 • Puzinas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Radzišauskas (Radziszewski) [Šiaurinė Lietuva]
 • Radžius [Žemaitija]
 • Rakickis [Šiaurinė Lietuva]
 • Rukas [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Sabanskis (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Joniškėlio ir aplink]
 • Sartorius (Sartorijus) (19 a. pradžioje Joniškėlio parapijoje turėjo Smilgiškių dvarą, Prūsijos k. vėliavininkas) [Joniškėlio ir, galbūt, Kuršo gubernija]
 • Simonaitis (Bejėnai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Stakauskas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Straševičius [Šiaurinė Lietuva]
 • Šilingas (Pasvalio p. Žadeikių dv., Šimonių dv., Joniškėlio p. Saboniai) [Šiaurinė Lietuva ir kitur]
 • Tamošauskas (Gyveno Janapolėje) [Janapolės ir aplink]
 • Tamošauskis (Gyveno Janapolėje) [Janapolės ir aplink]
 • Vaicekauskas (Waiciechowski) (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Pašvitinio, Smilgių, Joniškėlio ir aplink]
 • Vaičeliūnas (Majeliai, Nemeikšiūnai, Noriai ir kitur) [Vaškų, Saločių ir aplink]
 • Vaivada [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Vališiūnas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Valušiūnas (Švokštoniai) [Saločių, Vaškų ir aplink]
 • Zaleskis (Joniškėlio p. Sabonių bajorkaimis) [Joniškėlio ir aplink]
 • Žickis (Gyveno Pavandenės p. Kalniškių kaime) [Pavandenės ir aplink]
 • Žickus (Gyveno Pavandenės p. Kalniškių kaime) [Pavandenės ir aplink]
 • Žukauskas (Žukowski) (Maždaug nuo 1849 m. gyveno Joniškėlio parapijoje) [Joniškėlio ir nežinoma]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Janapolės, Joniškėlio, Linkmenų, Pasvalio, Pašvitinio, Pavandenės, Saločių, Smilgių, Vaškų, Viekšnalių ir aplinkinės parapijos; Šiaurinės Lietuvos ir Žemaitijos regionai; Kuršo gubernija.

Margarita Endriuškaitė

Apie…

kontaktai: Margarita Endriuškaitė

Tyrinėjamos pavardės

 • Andriuška [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Dekontas [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Endriuška [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Indriuška [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Poškys [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Retkus [Salantų ir aplink, Kretingos r.]
 • Statkus [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Šemeta [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Šlioža [Šačių ir aplink, Skuodo r.]
 • Vaškys [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Žuolys [Mosėdžio ir aplink, Skuodo r.]
 • Žvinklys [Šačių ir aplink, Skuodo r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Mosėdžio, Salantų, Šačių ir aplinkinės parapijos, Skuodo rajonas.

Romas Volungevičius

Apie…

kontaktai: Romas Volungevičius

Tyrinėjamos pavardės

 • Astrauskas [Veisiejų, Krokialaukio, Ūdrijos, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Auštra [Veisiejų, Krokialaukio, Ūdrijos, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Auštrevičius [Veisiejų, Krokialaukio, Ūdrijos, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Auštrys [Veisiejų, Krokialaukio, Ūdrijos, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Bakšinskas [Pajevonio, Bartninkų]
 • Barštys [Miroslavo, Seirijų]
 • Basanavičius [Pajevonio, Bartninkų]
 • Birštonas [Pajevonio, Bartninkų]
 • Bocys [Teolino, Gerdašių, Kapčiamiesčio, Veisiejų, Leipalingio]
 • Černeckas [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Čiurlionis [Liškiavos, Leipalingio]
 • Gaidys [Liškiavos]
 • Grušauskas [Seirijų]
 • Leukonis [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Matukonis [Seirijų, Metelių]
 • Matulevičius [Liškiavos]
 • Menčinskas [Pajevonio, Bartninkų]
 • Mikelionis [Liškiavos]
 • Miliauskas [Pajevonio, Bartninkų]
 • Miliukevičius [Teolino, Gerdašių, Kapčiamiesčio, Veisiejų, Leipalingio]
 • Ostrauskas [Veisiejų, Krokialaukio, Ūdrijos, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Radvilavičius [Liškiavos]
 • Reklaitis [Alytaus, Alytaus r.]
 • Retakavičius [Pajevonio, Bartninkų]
 • Rožukas [Leipalingio, Liškiavos]
 • Sauselis [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Skripka [Liškiavos]
 • Stravinskas [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Suchocki [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Sukackas [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Travinskas [Veisiejų, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Ustra [Veisiejų, Krokialaukio, Ūdrijos, Leipalingio, Kapčiamiesčio]
 • Valavičius [Veisiejų, Leipalingio]
 • Volungevičius [Liškiavos, Veisiejų, Leipalingio, Miroslavo, Seirijų, Seinų, Rudaminos, Šventežerio]
 • Živulskis [Teolino, Gerdašių, Kapčiamiesčio, Veisiejų, Leipalingio, Liškiavos, Seirijų]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Alytaus, Alytaus r., Bartninkų, Gerdašių, Kapčiamiesčio, Kapčiamiesčio, Krokialaukio, Leipalingio, Liškiavos, Metelių, Miroslavo, Pajevonio, Rudaminos, Seinų, Seirijų, Šventežerio, Teolino, Ūdrijos, Veisiejų parapijos.

Rasa Cibulskytė-Šriūbėnienė

Apie…

kontaktai: Rasa Cibulskytė-Šriūbėnienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Astrauka [Ignalinos r., Švenčionių r.]
 • Bagdonavičius [Ignalinos r., Švenčionių r.]
 • Bernatavičius [Ignalinos r.]
 • Bučelis [Ignalinos r.]
 • Bukauskas [Ignalinos r.]
 • Burokas [Mielagėnų sen., Ignalinos r.]
 • Cibulskas [Mielagėnų sen., Ignalinos r.]
 • Cicėnas [Ignalinos r.]
 • Černiauskas [Mielagėnų sen., Ignalinos r.]
 • Durniūnas [Mielagėnų sen., Ignalinos r.]
 • Juknevičius [Ignalinos r.]
 • Kajėnas [Mielagėnų sen., Ignalinos r.]
 • Karačionka [Ignalinos r.]
 • Kaukėnas [Ignalinos r.]
 • Maciulis [Ignalinos r.]
 • Mačėnas [Ignalinos r.]
 • Matonis [Alytaus r. ir aplink]
 • Mizaras [Seirijai, Miroslavas ir aplink ]
 • Nalivaika [Ignalinos r.]
 • Narkeliūnas [Ignalinos r.]
 • Norkūnas [Mielagėnų sen., Ignalinos r.]
 • Prašmutas [Ignalinos r.]
 • Pukėnas [Ignalinos r., Švenčionių r.]
 • Sebestinas [Seirijai, Miroslavas ir aplink ]
 • Šimonis [Ignalinos r.]
 • Šriūbėnas [Ignalinos r.]
 • Vasiliūnas [Naujoji Akmenė ir aplink]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Miroslavo, Seirijų parapijos; Mielagėnų seniūnija; Alytaus, Ignalinos, Švenčionių rajonai; Naujoji Akmenė ir aplink.

Kristina Rūta Dzeventlauskienė

Apie…

kontaktai: Kristina Rūta Dzeventlauskienė

Tyrinėjamos pavardės

 • Adomaitis [Šiaulių r. (Pakapė) ir aplink]
 • Baltrušaitis [Šiaulių r. (Pakapė) ir aplink]
 • Bernotas [Šiaulių r. ir aplink]
 • Charžauskas [Šiaulių r. (Pakapė) ir aplink]
 • Daukša [Šiaulių r. ir aplink]
 • Jaura [Ignalinos r. (Dūkštas, Rimšė, Vėderyniai, Ceikiniai) ir aplink]
 • Jurgutavičius [Šiaulių r. (Pakapė) ir aplink]
 • Kačinauskas [Šiaulių r. ir aplink]
 • Karoluk [Ignalinos r., Švenčionėliai, Švenčionys ir aplink]
 • Milašius [Ignalinos r. (N. Daugėliškis, Vidiškės, Ceikiniai) ir aplink]
 • Nalivaiko [Ignalinos r., Švenčionėliai, Švenčionys ir aplink]
 • Rukšėnas [Ignalinos r., Švenčionėliai, Švenčionys ir aplink]
 • Vasilkevičius [Šiaulių r. (Pakapė) ir aplink]
 • Volskis [Ignalinos r. (N. Daugėliškis, Vidiškės, Ceikiniai) ir aplink]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Ceikinių, Dūkšto, Naujojo Daugėliškio, Pakapės, Rimšės, Švenčionėlių, Švenčionių, Vidiškių parapijos ir aplink. Ignalinos ir Šiaulių rajonai.

Audrius Sabūnas

Apie…

kontaktai: Audrius Sabūnas

Tyrinėjamos pavardės

 • Baltūsis [Pilviškių ir aplink, Vilkaviškio r., Suvalkija]
 • Guselis [Panevėžio apylinkės]
 • Guzinas [Panevėžio apylinkės]
 • Jakševičius [Panevėžio, Naujamiesčio ir aplink]
 • Juodelis [Anykščių r.]
 • Karosas [Anykščių r.]
 • Kudirka [Stainiškės (Griškabūdžio vlsč.), Žvirbliškės km. (Barzdų valsč.) ir kitur]
 • Lukaševičius [Veprių, Ukmergės r.]
 • Lukašiūnas [Veprių, Ukmergės r.]
 • Mockus [Eržvilko, Jurbarko r.]
 • Pavlovičius [Veprių, Ukmergės r.]
 • Pocius [Eržvilko, Jurbarko r.]
 • Povilavičius [Veprių, Ukmergės r.]
 • Sabulis [Pašilės (Vaitkuškio), Ukmergės r., Pabaisko, Ukmergės m.]
 • Sabūnas [Pašilės (Vaitkuškio), Ukmergės r., Pabaisko, Ukmergės m.]
 • Strioga [Kavarsko, Anykščių r.]
 • Šileika [Aukštaitija]
 • Šimonis [Veprių ir aplink, Ukmergės r.]
 • Vilčinskas [Ukmergės r. ir visur]
 • Zagreckis [Pašilės (Vaitkuškio), Ukmergės r., Ukmergės m.]
 • Zagžeckas [Pašilės (Vaitkuškio), Ukmergės r., Ukmergės m.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Eržvilko, Kavarsko, Naujamiesčio, Panevėžio, Pašilės (Vaitkuškio), Pilviškių, Veprių parapijos. Anykščių, Jurbarko, Panevėžio, Ukmergės, Vilkaviškio rajonai. Aukštaitijos ir Suvalkijos regionai.

Agnė Valeškevičiūtė

Apie…

kontaktai: Agnė Valeškevičiūtė

Tyrinėjamos pavardės

 • Berankis [Kėdainiai, Dotnuva ir aplink, Amerika]
 • Cechanavičius [Kėdainiai, Dotnuva ir aplink, Amerika]
 • Gustaitis [Pavandenės, Kražių, Luokės, Telšių, Varnių parapijos ir aplink]
 • Kučinskas [Pavandenės, Telšių, Luokės, Varnių, Kražių parapijos ir aplink]
 • Leonavičius [Pavandenės, Telšių, Luokės, Varnių, Kražių parapijos ir aplink]
 • Nutautas [Pavandenės, Telšių, Luokės, Varnių, Kražių parapijos ir aplink, Krakių parapija, Amerika]
 • Valiuškevičius (gali būti Valeškevičius, Valaškevičius, Valačkevičius, Vališkevičius, Valčkevičius) [Dotnuva, Paberžė, Krakių parapija, Amerika]
 • Žukauskas [Visur]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Dotnuvos, Kėdainių, Krakių, Kražių, Luokės, Paberžės, Pavandenės, Telšių, Varnių parapijos ir aplink; Amerika.

Eglė Šinkūnaitė

Apie…

kontaktai: Eglė Šinkūnaitė

Tyrinėjamos pavardės

 • Jurgutis [Kretingos m., Kretingos r.]
 • Kazakevičius [Kaišiadorių m., Kaišiadorių r.]
 • Mickevičius [Raseinių r., Kauno m.]
 • Renčinauskas (11) [Kauno m., Kauno r.]
 • Šaltmiras [Kauno m., Kauno r.]
 • Šinkūnas (28) [Palėvenėlės ir aplink, Kupiškio r.]
 • Vygantas [Palangos m. ir aplink]
 • Vygontas [Palangos m. ir aplink]

Skliaustuose pateiktas asmenų kiekis genealoginiame medyje.

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Palėvenėlės parapija. Kaišiadorių, Kauno, Kėdainių, Kretingos, Kupiškio, Palangos miestai ir rajonai.

Romas Lukoševičius

Apie…

kontaktai: Romas Lukoševičius

Tyrinėjamos pavardės

 • Bartkevičius [Seredžiaus]
 • Dalibagas [Dusetų, Jūžintų]
 • Dapkus [Seredžiaus]
 • Firavičius [Pikčiūnų, Seredžiaus]
 • Gotautas [Pikčiūnų, Seredžiaus]
 • Kuzma [Kavolių, Dusetų]
 • Lekečinskas [Seredžiaus]
 • Lukoševičius (genealoginis medis) [Pikčiūnų, Seredžiaus]
 • Matelis [Pikčiūnų, Seredžiaus]
 • Mickevičius [Seredžiaus]
 • Rimkus [Seredžiaus]
 • Simanavičius [Mockupių, Šakių, Kudirkos Naumiesčio]
 • Šimkevičius [Seredžiaus]
 • Šuopys [Urbantų, Sintautų]
 • Urbonavičius [Sadūnų, Dusetų]
 • Venys [Sintautų, Lukšių, Šakių ]
 • Vitkauskas [Seredžiaus]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Dusetų, Jūžintų, Kavolių, Kudirkos Naumiesčio, Lukšių, Mockupių, Pikčiūnų, Sadūnų, Seredžiaus, Sintautų, Šakių, Urbantų.

Robert Waleyko

Apie…

kontaktai: Robert Waleyko

Tyrinėjamos pavardės

 • Adamkavičius [Pasvalio r. ir aplink]
 • Aukštikalnis [Pasvalio r. ir aplink]
 • Baika [Pasvalio r.]
 • Davidavičius [Pasvalio r.]
 • Dulkė [Pasvalio r.]
 • Gabriūnas [Pasvalio r.]
 • Gasiūnas [Pasvalio r. ir aplink]
 • Grubys [Pasvalio r. ir aplink]
 • Gumuliauskas [Varnių]
 • Gurevičius [Pasvalio r. ir aplink]
 • Kaplauskas [Pasvalio r.]
 • Kavaliauskas [Pasvalio r.]
 • Kiznis [Pasvalio r.]
 • Kubilius [Pasvalio r. ir aplink]
 • Kvietkauskas [Pumpėnų, Pasvalio r.]
 • Lukaševičius [Pasvalio r. ir aplink]
 • Mačėnas [Pasvalio r. ir aplink]
 • Mačiukas [Pasvalio r. ir aplink]
 • Marcinkevičius [Krinčino]
 • Milašauskas [Pumpėnų]
 • Milaševicius [Pumpėnų]
 • Milvidas [Pasvalio r.]
 • Pacauskas [Pumpėnų]
 • Radvila [Pasvalio r. ir aplink]
 • Radzvila [Pasvalio r. ir aplink]
 • Ramanauskas [Krinčino, Saločių, Pasvalio r.]
 • Rimavičius [Pumpėnų]
 • Rimkus [Varnių]
 • Savickas [Pasvalio r.]
 • Skvereckas [Pasvalio r.]
 • Sopys [Pasvalio r.]
 • Staškeliūnas [Pasvalio r.]
 • Steigvila [Pumpėnų]
 • Survila [Pasvalio r.]
 • Šimbelis [Pasvalio r.]
 • Šivickas [Pasvalio r.]
 • Valeika [Pasvalio r.]
 • Vasiliauskas [Varnių ir aplink.]
 • Vėlavičius [Varnių]
 • Vitkauskas [Pasvalio r. ir aplink]
 • Vylius [Varnių]
 • Zdanevičius [Pasvalio r. ir aplink]
 • Žemenauskas [Pasvalio r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Krinčino, Pumpėnų, Saločių, Varnių parapijos; Pasvalio rajonas ir aplink.

Linas Venckūnas

Apie…

kontaktai: Linas Venckūnas

Tyrinėjamos pavardės

 • Budrius [visur]
 • Kabelis [Panevėžio r., Upytės, Naujamiesčio]
 • Misevičius [Panevėžio r.]
 • Mockus [Šilalės r., Telšių r.]
 • Perkevičius [Šilalės r.]
 • Petkus [Šilalės r.]
 • Šileris [Šilalės r., Tauragės r.]
 • Venckūnas [Panevėžio r., Upytės, Vadaktėlių, Ėriškių]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Ėriškių, Naujamiesčio, Upytės, Užuguosčio, Vadaktėlių parapijos; Panevėžio, Šilalės, Tauragės rajonai ir kitur.

Evaldas Babenskas

Apie…

kontaktai: Evaldas Babenskas

Tyrinėjamos pavardės

 • Babenskas [Kruonio, Kalvių, Užuguosčio, Kėdainių r., Raseinių r.]
 • Babianskas [Kruonio, Kalvių, Užuguosčio, Kėdainių r., Raseinių r.]
 • Babianski [Kruonio, Kalvių, Užuguosčio, Kėdainių r., Raseinių r.]
 • Bobianski [Kruonio, Kalvių, Užuguosčio, Kėdainių r., Raseinių r.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Kalvių, Kruonio, Užuguosčio parapijos; Kėdainių, Raseinių rajonai.

Arūnas Lešinskas

Apie…

kontaktai: Arūnas Lešinskas

Tyrinėjamos pavardės

 • Dargis (Juozapo Dargio žmona Karolina Vasiliauskaitė(-ytė), ieškau santuokos metriko. Turėjo sūnų Joną) [Pavandenės, Telšių apskr.]
 • Lešinskas (Onos Lešinskaitės sūnus Juozapas Lešinskas gimęs 1914 metais. Jos sesuo Veronika Lešinskaitė Skurdelienė. Turėjo kelis brolius kurie išsikėlė į JAV) [Žvingių, Dirvėnų k.]
 • Nugaris (Juozapo Nugario žmona Marijona Vitkevičiūtė, ieškau bent santuokos metriko. Turėjo sūnus Lauryną, gimusį 1900 m., ir Stanislovą) [Pavandenės, Telšių apskr. ir aplink]
 • Simanauskas (Felicijono Simanausko žmona Barbora Šilinskytė(-aitė), kita žmona Gendrūta Kučinskaitė) [Pavandenės,Telšių apskr.]
 • Streckis (Adomo Streckio žmona Barbora Vaišvilaitė. Dukra Petronėlė gimusi 1897 m., krikštyta Luokės parapijoje) [Paramočio k., Telšių apkr.]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Pavandenės, Žvingių parapijos, Telšių apskritis.

Kristupas Šidlauskas

Apie…

kontaktai: Kristupas Šidlauskas

Tyrinėjamos pavardės

 • Brasiūnas [Bagaslaviškio, Musninkų, Širvintų]
 • Čepinskas [Pašvitinio, Joniškio]
 • Čepinskis [Pašvitinio, Joniškio]
 • Mačinskas [Linkuvos, Pašvitinio]
 • Ruddies [Klaipėdos kraštas, Rytprūsiai, Vokietija]
 • Rudys [Linkuvos, Pašvitinio, Lauksodžio parapijos, Klaipėdos kraštas, Rytprūsiai, Vokietija]
 • Šidlauskas [Linkuvos, Pašvitinio]
 • Valaitis [Pagėgiai, Klaipėdos kraštas, Rytprūsiai, Vokietija]

Tyrinėjamos vietovės

Pagrindinės parapijos ir kitos vietovės:
Bagaslaviškio, Joniškio, Linkuvos, Musninkų, Pašvitinio, Širvintų parapijos; Pagėgiai, Klaipėdos kraštas, Rytprūsiai, Vokietija.