Reut pavardė

Mano senelis kilęs iš Mokylių, miręs (106 metų) 1924 m. Dirbo sodininku pas poną Reutą. Aukštaitijoj Kurkliuose ir apie tą kraštą. Kur rasti apie jį ir dvarą apie Reutą? Skiemonyse senose kapinėse yra vieno Reut pakrypęs metalinis kryžius.