Vengris

Mano senelis Leopoldas Vengris (mirė 1972 m.) gimė Rygoje, jo tėvai – Leonas Vengris ir Barbora Bražaitė-Vengrienė. Leonas turėjo brolius Klemensą, Vladą, Steponą. Palaidotas Leopoldas Varnių miestelyje (Telšių rajonas). Gal yra žinančių apie šią pavardę daugiau? menulaitis@gmail.com