Čepas

Ieškomos Čepų, Tiškų giminės nuo Krakių, Gudžiūnų… Jų palikuonis Jonas Čepas buvo savanoris, garsus tarpukario felčeris.

Kalenda

Domina Kalendų pavardės atstovai nuo Krakių, Grinkiškio, Baisogalos, Radviliško pusės. vydimantas@hotmail.com