Garnelis

Tyrinėju pavardę Garnelis. Randu ją Obelių, Aleksandravėlės bažnyčių metrikuose, bet nėra reikalingų asmenų įrašų. Tikrai žinau, kad prosenelis gyveno Aleksandravėlės apylinkėse.

Adamonis

Tyrinėju Adamonių pavardės genealogiją Kriaunų parapijoje. Pagal Obelių bažnyčios knygas Jeronimas Adamonis, iš Kriaunų parapijos Ažubalių kaimo, tėvai Matas Adamonis ir Teklė Kibildaitė, 1845 m. vedė Oną Balčiūnaitę ir apsigyveno Kreščionių kaime, Obelių parapijoje. Deja, kol kas Kriaunų parapijos knygose, kurių kopijos patalpintos epavelde, nieko konkretaus neradau. Būčiau dėkingas už informaciją, kuri užvestų ant teisingo […]