Kaluinos

Domina Lapėnų ir Kaluinų šeimos iš Pukių, Devenių – vėliau Palaidžios kaimų netoli Kvetkų.

Lapėnai

Domina Lapėnų ir Kaluinų šeimos iš Pukių, Devenių – vėliau Palaidžios kaimų netoli Kvetkų.