Beigeras

Galbūt esate matę metrikų knygose, žinote, ar dar kitaip kaupiate informaciją ir galite pasidalinti apie asmenis turinčius pavardę BEIGERAS arba kitur nurodomą BEIGERAS. Tikėtina, kad gyveno Ukmergės ir Molėtų rajonuose. d.belgeras@gmail.com

Minkštimas

Sveiki, tiesiog domiuosi savo pavardės genealogija. Žinau tik, kad seneliai Bronė ir Jurgis Minkštimai gyveno Videniškių parapijoje, Molėtų rajone.