Gurnys

Ieškau tėvo Gurnys Jonas, kilęs nuo Kuršėnų, gimęs apie 40-50 metus.

Urbonai

Laba, tyrinėjam Urbonų (vėliau pakeista į Urbonavičių, Urbonawicz per karą) nuo Kuršėnų pusės.

Kelminskai

Sudarinėjų išsiblaškiusios Kelminskų (savo) giminės medį. Įrašai tarp 1851–1926 m. juos rodo Kuršėnų ir Papilės parapijose (vienas kitas 1895–1896 m. – Kruopių par.). Jei kas randate šią pavardę Viekšnių dekanate (rečiau Joniškio) – rašykite. Dėkoju.