Varnas, Adomas

Adomo Varno krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Ernestui Vasiliauskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1196, ap. 1, s.v. 50, lapas 48, įr. Nr. 332.

Šeinius, Ignas

Igno Jurkūno (labiau žinomo Igno Šeiniaus vardu) krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Regimantui Stroliui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1490, ap. 1, s.v. 12, lapai 62v+63, įr. Nr. 43.

Liulevičius, Vincentas

Vincento Liulevičiaus krikšto metrikas. Daugiau informacijos Utenos seniūnijos svetainėje bei kultūros žurnale Aidai, taip pat VLE, (13 tomas). Dėkojame Zenonui Kučinskui už informaciją. O čia papildoma įklija metrikų knygoje apie pavardės taisymą krikšto metrike: Šaltinis: LVIA, F1499, ap. 1, s.v. 10, lapas 9v, įr. Nr. 103.

Šimkus, Stasys

Stasio Šimkaus krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Jonui Jon už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1406, ap. 1, s.v. 8, lapas 5, įr. Nr. 12.

Lebedys, Jurgis

Jurgio Lebedžio krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Rimantui Šlinkšiui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1528, ap. 1, s.v. 19, lapas 172v, įr. Nr. 6.

Lopas, Laurynas

Lauryno Lopo krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Ernestui Vasiliauskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1198, ap. 1, s.v. 23, lapas 153v, įr. Nr. 64.

Vilčinskis, Jonas Kazimieras

Jono Kazimiero Vilčinskio krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Zenonui Kučinskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F669, ap. 1, s.v. 336, lapas 26, įr. Nr. (nenumeruotas).

Šapoka, Adolfas

Adolfo Šapokos krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Zenonui Kučinskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1499, ap. 1, s.v. 10, lapas 134, įr. Nr. 34.

Mironas, Vladas

Petro Kalpoko krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Tomui Astrauskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1305, ap. 1, s.v. 8, lapas 55v, įr. Nr. 47.

Kalpokas, Petras

Petro Kalpoko krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Tomui Astrauskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1303, ap. 1, s.v. 4, lapas 29v, įr. Nr. 22.

Romeris, Mykolas Pijus Paskalis

Mykolo Pijaus Paskalio Romerio krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje ir Universiteto svetainėje. Dėkojame Tomui Astrauskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1302, ap. 1, s.v. 10, lapas 153v, įr. Nr. 45.

Brazdžionis, Bernardas

Bernardo Brazdžionio krikšto metrikas. Daugiau informacijos Vikipedijoje. Dėkojame Tomui Astrauskui už informaciją. Šaltinis: LVIA, F1372, ap. 1, s.v. 18, lapas 132, įr. Nr. 33.